EMT (Elastic Movement Therapy)

Den unikke behandlingsform
 
Hvad er EMT: 
Elastic Movement Therapy er en unik fusion af "Hands on” behandling, personlig træning og coaching værktøjer i ét, hvilket giver effektive og langvarige resultater.
EMT Behandlingerne giver dig en bevidsthed om dine spændninger i kroppen, og hjælper dig med at nulstille kroppen og forebygger at spændings-niveauet bygges op, så du undgår smerter og ubehag.
 
Hvad får du ud af behandlingen?
Elastic Movement Therapy mobilitetsbehandlinger hjælper dig med at nulstille kroppen og genskabe dens bevægelser og elasticitet. Du vil opnå færre smerter - bedre bevægelighed - optimeret styrke - færre spændinger - bedre restitution og søvn - og ikke mindst; følelsen af at have det bedre og føle dig yngre.
 
Hvordan foregår behandling?
EMT Mobilitet Behandlingen varer ca. 1 time og vil enten fokusere på at løsne og skabe bevægelse i hele kroppen, eller fokusere mere specifikt på et problemområde. Der vil dog altid blive fokuseret på helhed og sammenhænge og ikke på et "quick fix".

Under dit EMT behandlingsforløb, udvikler vi sammen en plan for dine behov og dette vil næsten altid være en kombination af behandling på briks og specialdesignede hjemmeøvelser.
EMT fokuserer på helhed og på at give en fornemmelse af årsagssammenhænge, hvilket giver dig en langt bedre mulighed for at undgå, at problemerne opstår igen.
Da hovedfokus under EMT behandlingen er aktiv bevægelse på briksen, forgår EMT teknikkerne i bevægeligt tøj eller i træningstøj.

EMT Mobilitetsbehandlingerne giver dig en god fornemmelse for, hvordan din krop hænger sammen. Målet er, at du opnår en bedre ejerskabsfornemmelse over din krop og dermed får nemmere ved at navigere i din egen krop og egen sundhed.

Hvor mange EMT behandlinger er anbefalet?
Jeg anbefaler, at du investerer i de 3 første behandlingsgange, med ca 1 uge eller 14 dages mellemrum for at kickstarte din krop. Derudover vil du som oftes instrueres i specialtilpassede hjemmeøvelser, som øger effekten af dine behandlinger.

Efter 3 EMT behandlinger, bør du have en mærkbar effekt af behandlingen og der evaluerer vi dit videre forløb. Da behandlingsteknikkerne er effektive, vil nogen opleve en stor effekt efter kun 3 gange, men jeg anbefaler at du efterfølgende investerer i jævnlige EMT behandlinger. Dette vil optimere din investering markant og øger sandsynligheden for - afhængig af den målsætning du kommer ind med fra start - at du opnår gode og langvarige resultater.

Hvorfor er EMT en unik behandlingsmetode?
På den ene side understøttes EMT af nyere forskning, som er med til at videreudvikle og styrke konceptet. EMT er under konstant udvikling i takt med, at der kommer relevant forskning, som påvirker, hvordan konceptet former sig.

På den anden side, er vi alle sammen født med en krop, som er et stykke kunst, der er unikt. De aktive EMT teknikker kan magisk og kraftfuldt modellere dig, så længe du er med i processen - hvilket gør EMT teknikkerne helt anderledes end alt andet, du har prøvet.

Hovedformålet er at give dig redskaber, så du kan mærke din egen krop, dit eget liv og blive herre over egne valg - og leve derefter.
 
Hvis du kunne tænke dig at prøve EMT behandling, skal du ringe til mig på telefon: 25 38 64 49 eller skrive til mig på mail: hanne.balance@gmail.com.
 
Pris for en gang EMT: kr. 500,-
Pris for 5 gange EMT: kr. 2.250,-
Pris for 10 gange EMT: kr. 4.000,-

Se information om betaling m.m. her
 
 
 
 
 
Balance Pilates | CVR: 35125191 | Egegårdsvej 3, 1. sal, 2610 Rødovre  | Tlf.: 25386449 | hanne.balance@gmail.com